Tiina Lindholm

Tiina Lindholm

Tiina Lindholm on metsänhoitaja, luonnontutkija ja mystikko Esko Jalkasen kouluttama luonnon salaisten voimien asiantuntija. Lindholm toimii tätä nykyä "Esko Jalkanen - Luonnonvoimat Yhdistys ry:n" toiminnanjohtajana ja pitää viikonloppuisin kursseja ja esitelmiä Esko Jalkasen elämäntyöstä ja varputaidosta kaikille luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä kiinnostuneille. Hän on koulutukseltaan terveydenhuollon hallinnon maisteri ja Esko Jalkasen vuonna 1999 nimeämä työnsä jatkaja. Maisterin tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitoksella.

 

Tiina Lindholm sai vuonna 2006 valmiiksi Esko Jalkasen elämäntyön (n. 1500 yliaistillista tutkimusta) kokoamistyön ja kolmiosaisen suurteoksen nimeksi tuli:  "UUSI AJATUS LÖYTYY LUONNOSTA - Käsikirja luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä". Tämän jälkeen vuonna 2007 Lindholm kokosi kaikki Jalkasen antamat lähes 300 käytännön ohjetta Kuntouttajan käsikirjaksi, liittäen siihen mukaan kirjasarjan hakemistot.

 

Kesällä 2008 ilmestyi Lindholmin toimittamana kirja: "VARPUTAITO - Silmälasit näkymättömään maailmaan". Kirja on tarkoitettu kaikille näkymättömästä maailmasta kiinnostuneille, jotka haluavat oppia käyttämään varpua tai syventää jo opittuja taitojaan. Varvun käyttö on konkreettisin tapa saada kosketus yliaistilliseen tietoon.

 

Keväällä 2010 ilmestyi Lindholmin kirja: "LUPA AUTTAA - Tosikertomuksia elävästä elämästä". Kirja kertoo, miten Esko Jalkasen elämäntyötä voidaan toteuttaa käytännössä ja minkälaisia henkisiä rasitteita herkät ihmiset voivat kohdata. Yksin ei kenenkään kuitenkaan tarvitse jäädä yliaistillisten havaintojen kanssa, sillä apua näkymättömiin häiriöihin ja henkisiin rasitteisiin löytyy. Usein ei vain tiedetä, mistä oikein on kysymys ja että asioille voidaan myös tehdä jotakin.

 

Kesällä 2013 Lindholmilta ilmestyi kirja: "TOTUUS KUMMITUKSISTA JA HENGISTÄ." Näkymättömän maailman rasitteisiin ja niistä johtuvien ongelmien ja häiriöiden ratkaisemiseksi on vaikea saada yliaistillista tietoa. Kirjassa kerrotaan, mikä rauhattomia taloja ja muita rakennuksia todellisuudessa vaivaa. Kirjan tapaukset kuvaavat yksinkertaisella tavalla osuvasti asioiden yleistä henkistä luonnetta ja kertovat mm. miksi terapeutit ja muut herkät henkilöt väsyvät esim. vainajasielujen läsnäolosta. Kirja on siten kurkistus syvemmälle, verhon taakse, erityisesti henkien, vainajien ja kummitusten maailmaan. Henkiä, vainajia ja kummituksia ei missään tapauksessa tarvitse pelätä, tulee kirjan sanomana myös kirkkaasti esille. Kirja on samalla myös kutsu auttamistyöhön kaikille niille herkille, jotka kuulevat sydämessään tämän kutsun. Kirjan edetessä saadaan samalla lisää tietoa näkymättömän maailman ikuisista lainalaisuuksista.

 

Tiina Lindholm uskoo, kuten oppi-isänsäkin, että kaikilla muillakin vilpittömillä etsijöillä on mahdollisuus löytää sisältään uinumassa olevat henkiset voimat ja lähteä  kursseilla annettujen käytännön ohjeiden avulla toteuttamaan käytännön tasolla auttamistyötä. Tätä ohjausta luonnon salaisten voimien maailmaan on tapahtunut jo Tiina Lindholmin johdolla lähes 15 vuoden ajan. Henkinen tie on kaikille avoinna!