Miten valitsen itselleni sopivan kurssin?

Miten valitsen itselleni sopivan kurssin?

Kaikki kurssit vetää, ellei muuta ole erikseen mainittu, luonnon salaisten voimien asiantuntija, THM Tiina Lindholm.

 

Luontevimmin mukaantulo käy Peruskurssin kautta, jolloin luodaan hyvä pohja luonnon salaisten voimien tuntemiselle, niiden käytölle ja varputyöskentelylle. Mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei Peruskurssille tulijalta vaadita. Tärkeintä on, että taustalla on rakkaus luontoon ja sitä kautta vilpitön ja orastava halu tehdä jotain hyvää tulevan paremman maailman puolesta esim. halu auttaa ihmisiä, eläimiä ja maapalloakin. Mikäli oman työn tai muun seikan takia ei pääse kurssipaikoille tai mikäli omalla paikkakunnalla ei järjestetä Peruskurssia, voi luonnon salaisiin voimiin tutustumisen aloittaa myös etäkurssina. Peruskurssin lisäksi  myös luonnon salaisia voimia käsittelevä ja auttamisen taitoja syventävä Jatkokurssi on myös mahdollista käydä etäkurssina. Etäopetuksen Perus- ja jatkokurssi yhdessä, vastaavat kurssipaikalla pidettävää Peruskurssia.

 

Erikoiskursseilla, jotka voivat olla joko yksi- tai kaksipäiväisiä, puhdistetaan lisää menneitä elämiä, vuodatetaan lisää henkistä voimaa auttamistyöhön ja samalla tutustutaan syvemmin ajankohtaisiin yliaistillisiin asioihin ja luonnon salaisiin voimiin. Samalla saadaan lisää käytännön ohjeita. Annetut toimintaohjeet ovat moniportaisia ja sopivia ohjeita löytyy kaikille osallistujille. Samalla tarkistetaan aikaisemmin opittuja taitoja ja jatketaan tarpeen mukaan varputaidon vaativampaa opettelua. Jos henkiset asiat ovat jo kovasti ennestään tuttuja, voivat jotkut lähteä mukaan aktiiviseen toimintaan myös heti tältäkin tasolta ja käydä myöhemmin perus- ja jatkokurssit vaikkapa etäopiskeluna.

 

Talvi- ja Kesäpäivillä aiheet ja teemat vaihtelevat vuosittain, mutta aina pyritään ottamaan esille ajankohtaisia aiheita esim. terveyteen ja ravintoon liittyvistä asioista sekä muista ajankohtaisista, maailmantilannetta selvittävistä asioista, jotka puhuttavat kaikkia henkisen tien kulkijoita. Myös aikaisemmin omasta käytännön auttamistyöstä hankitut kokemukset antavat mahdollisuuden vastaanottaa aina vain syvempiä tietoja. Tällaiset täydentävät ja herkistävät kurssit antavat hyvät mahdollisuudet vaihtaa laajemmin mielipiteitä muiden kurssilaisten kanssa. Hyvä mieli syntyy siitä, kun saa olla mukana luomassa parempaa maailmaan kurssipäivillä tehtyjen yhteiskuntoutusten avulla ja tapaa samanhenkistä kurssiväkeä.

Mikäli erityisesti varputaidon kehittäminen kiinnostaa, kannattaa osallistua ensin Peruskurssille  tai etäopiskeluna Varputaito-kurssille ja sen jälkeen muille kursseille, joilla opetetaan lisää varputaitoa. Varputyöskentelyssä tarvittavat ”lihakset” siten  koko ajan kehittyvät ja siten jokaisen kurssin annista saa joka kerta aina enemmän irti. Kun maasäteilylinjojen lisäksi kasvien ja elintarvikkeiden bioenergiakentät löytyvät varvun avulla lukuina, on silloin mahdollisuus päästä Tiina Lindholmin henkilökohtaiseen Varpukouluun. Tämä tapahtuu siten, että laittaa sähköpostin osoitteeseen toimisto@eskojalkanen.net ja viestin otsikoksi Varpukoulu. Tiinalta tulee sitten paluupostissa toimintaohjeet etätyöskentelyyn.

 

KURSSIKIRJALLISUUDESTA

Kaikkien kurssien perustana on metsänhoitaja, luonnontutkija ja mystikko Esko Jalkasen (1921-2007) elämäntyö, joka koostuu  kolmiosaisesta suurteoksesta ”UUSI AJATUS LÖYTYY LUONNOSTA – Käsikirja luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä” sekä siihen kuuluvasta kirjasarjan neljännestä osasta, Kuntouttajan käsikirjasta, joka sisältää kaikki käytännön ohjeet ja kolmiosaisen suurteoksen hakemistot.  

 

Käytännön varputyöskentelyä valotetaan kursseilla THM Tiina Lindholmin kokoaman ”VARPUTAITO – Silmälasit näkymättömään maailmaan”-kirjan avulla. Kursseilla avautuvat myös terveenä pysymisen avaimet ja auttamistyön mahdollisuudet hänen toisen kirjansa ”LUPA AUTTAA –Tosikertomuksia elävästä elämästä” kautta.  Kolmas Lindholmin kirja ”TOTUUS KUMMITUKSISTA JA HENGISTÄ” taas opastaa kotien  ja muiden rakennusten henkisten rasitteiden löytämiseen ja tilanteiden harmonisoimiseen henkisin voimin. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan toimintaan!