Julkaistu , julkaisija

Kummituspalvelu

Kummituspalvelu

TIETOJA KUMMITUSPALVELUN TOIMINNASTA

 

KUMMITUSPALVELU on erikoispalvelua, jossa talojen tai maatilojen hankalat ja epäharmoniset energiat korjataan. Näin päästään näkymättömistä henkisistä rasitteista eroon, kun vapautuu paljon positiivista energiaa, ja kohteet harmonisoituvat.

 

Laajemmassa, karmalliset tekijät huomioon ottavassa erikoistutkimuksessa löytyy apua:

-hankalien henkien ja kummitusten kiusaamiin taloihin

-perintö- ja omaisuusriitojen selvittelyyn

-ihmissuhdeongelmiin

-sukuun, henkilöön tai muuhun elämänalaan (terveys, rakkaus, avio-onni, lapsettomuus, omaisuus, talous, liiketoiminta, lemmikit, työ) langetettuihin kirouksiin

-työpaikka- ja koulukiusaamisiin

-itsemurhaa suunnitelevan tai sen tehneen läheisille

-riippuvuuksista kärsiville (alkoholi, huumeet, pelit, syömishäiriöt)

-terveyden ylläpitoon ja sairauksista toipumiseen

 

Tavallisissa kuntoutus- eli avunpyynnöissä, jotka liittyvät mm. maasäteilyn tuomiin terveysongelmiin kannattaa ottaa yhteyttä ”Esko Jalkanen – Luonnonvoimat yhdistyksen” ylläpitämään KUNTOUTUSPALVELUUN, www.eskojalkanen.net. Tätä Kuntoutuspalvelua ylläpitävät yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijät. 

 

 

HENKISET RASITTEET, JOIHIN LÖYTYY APUA

Tyypillisimmät kodin, työpaikan tai muun rakennuksen henkiset rasitteet voivat olla ns. pahoja silmiä. Tämän ohella herkkiä ihmisiä esim. terapeutteja tai muulla palvelualalla työskenteleviä vaivaavat usein rauhattomat vainajasielut eli maanläheiset vainajat, joita jotkut kutsuvat myös hengiksi. Harvinaisempia kodin, työpaikan tai pihapiirin tai siellä olevien rakennusten, kuten saunojen ja aittojen henkisiä rasitteita ovat kummitukset, joita myös aaveiksi jotkut kutsuvat.

Myös erilaisista kirouksista on mahdollisuus henkisin toimin vapautua.

 

1. PAHA SILMÄ

 

Yksinkertaiseksi sanottuna pahalla silmällä tarkoitetaan monista jatkuvista vihaavista tai kadehtivista tai muuten kielteisistä ajatuksista syntynyttä energiakeskittymää. Kielteiset ajatukset eivät ole synnyttyään lähteneetkään kohteeseensa, vaan ovat ensin kasaantuneet lähtöpaikalleen muodostaen yhä suuremman kokonaisuuden ja voiman. Jollain hetkellä tuo rakennelma irtoaa mennäkseen kohteeseensa pahaa tekemään. Siellä värähtely putoaa yhteen ja loppuun palamisen myötä myös sairaudet alkavat. Loppuun palaneen tila tulee siten nopeasti ja oma suojaus alkaa heikentyä. Herkimmillä jo muutamassa päivässä vaivoja alkaa tuntua. 

Yliaistillisesti katsottuna tuo pahoista ajatuksista syntynyt massa näyttää harmaasävyiseltä isolta potkupallolta, jossa energia liikehtii ja loimuaa aivan samalla lailla kuin vesi kosken pyörteisessä silmässä. Näky ei ole mukavaa katseltavaa. 

 

Nykyisin monissa kodeissa tai työpaikoilla on eri henkilöiden välillä paljon vihaa, katkeruutta tai kateutta. Näistä ajatuksista, usein toistettuna, syntyy kielteistä ajatusenergiaa, joka saa muodon ja jostain sen verran järkeä, että löytyy kohde, mihin vaikutus menee kielteisesti. Samassakin kohteessa voi olla samalla kertaa vaikuttamassa useita pahoja silmiä samanaikaisesti esim. silloin jos on kyse suuresta työpaikasta tai sukulaisten välisestä perinnönjaosta. Yleensä kielteisesti ajatteleva henkilö on myös itse ajautunut negatiiviselle puolelle, josta pääsy omin avuin ulos on vaikeaa. Myös kotieläimet ja lemmikit kärsivät samalla lailla pahan silmän kielteisistä vaikutuksista kuin ihmisetkin.

 

2. RAUHATTOMAT VAINAJASIELUT ELI MAANLÄHEISET VAINAJAT

 

Vainajista puhuminen saattaa monista tuntua pelottavalta, mutta vainajjia ei tarvitse pelätä. Sellaiset vainajat, jotka ovat olleet pahasti häiriintyneitä ennen kuolemaansa tai jotka ovat kuolleet tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti, ovat levottomia kokiessaan hankalat muistikuvat aina vain uudestaan ja uudestaan. Siten äkkiä kuolleet henkilöt saattavat helposti jäädä maanläheiseksi ja heidät tulee auttaa eteenpäin. Normaalisti sairauden takia kuolleet eivät pääsääntöisesti kuulu tähän maanläheisten vainajien joukkoon, ellei heitä jotkut keskeneräisiksi jääneet asiat tai muut tekijät vedä takaisin maan tasolle.

 

Nykyään on jo suuri joukko henkisellä tiellä edenneitä erilaisia terapeutteja ja muita sydämen valoa omaavia henkilöitä, jotka omalla olemuksellaan vetävät puoleensa valoa etsiviä maanläheisiä vainajia. Harvat kuitenkin itse vielä tunnistavat tätä henkistä rasitetta, mutta kokevat tilanteet usein jollakin lailla painostavina. Siten ei ole ollenkaan ihmeellistä, että yllättävän usein kotoa löytyykin väsymystä ja voimia vievä maanläheinen vainaja, yksi tai useampia. Jos yliaistillisesti tai muulla lailla on asia saatu varmistettua, että kyse ei ole muusta henkisestä rasitteesta, niin maanläheinen vainaja autetaan eteenpäin. Vainajia ei tarvitse pelätä.

 

wendy-scofield-AQkvtzM6eqU-unsplash

3. KUMMITUKSET

 

Yleensä kummituksista voi lukea vain sensaatiohakuisista lehdistä tai nettikirjoitteluna, toisinaan jopa videokuvin dokumentoituina. Kummituksiksi nimetäänkin silloin usein rauhattomia vainajia, jotka ovat niin raskaissa olosuhteissa kuolleita, että juuri kummitussana tuntuukin kuvaavan tilannetta parhaiten.  Siten käsitteiden käyttö on kirjavaa. Vainajista puhuminen saattaa monista tuntua pelottavalta, mutta kuten vainajia, niin myöskään kummituksia ei tarvitse pelätä. Kummituksilla ja rauhattomilla vainajilla on yhteinen tekijä, joka yhdistää ne vääjäämättä toisiinsa. Tämä tekijä on henkirikos. Murhaaja synnyttää uhriaan muistuttavan ajatuskeskittymän, kummituksen, joka pyrki säikyttämään ihmiset pois murhapaikalta, ettei veriteko paljastuisi.

 

Yliaistillisesti tai muulla lailla pyritään aluksi selvittämään, ettei henkinen rasite johdu paljon yleisemmästä häiriöstä nimittäin pahasta silmästä, jolloin myös samankaltaisia häiriöitä saatetaan kokea kotona. Lisäksi joissakin tapauksissa saattaa tilannetta sotkea myös maanläheinen vainaja. Kun kummitustapaus löytyy, tehdään asiassa kaikki vaadittavat henkiset toimet, että rauha saadaan palaamaan tapahtumapaikalle ja sen ympäristöön. Kummituksia ei tarvitse pelätä. 

 

4. MAAKIROUKSET

 

Maakirous on jonkun kielteisen ihmisen kielteisillä voimillaan kiroama maa-alue. Tavallisesti kysymyksessä ovat maanjako- tai perintöasiat. Myös sota-aikojen ikävät tapahtumat ovat joillakin paikkakunnilla nähtävissä maakirouksina.  Kirouksen voi todeta yliaistillisesti rakennuksen ulkopuolella. Kirotuilla maa-alueilla on värähtely pohjalukemissa, viljely on vaikeaa, ihmiset sairastelevat paljon ja herkät ihmiset voivat huonosti. Maassamme on monenlaisia kirouksia ja maakirouksille jatkuvuuden takaavat hornat. 

 

Esko Jalkanen oli ensimmäinen kohtaamani henkilö, joka osasi poistaa kirouksia. En myös kansainvälisestä kirjallisuudestakaan ole löytänyt vastaavaa.  Kaiken lisäksi hän myös opetti kursseillaan, miten suurilla henkisillä voimilla toimiva avunvälittäjä pystyy kirouksia hävittämään. 

Olen syvästi kiitollinen Jalkaselta saamastani opetuksesta ja ohjeista, joiden avulla myös itse pystyn tätä jaloa taitoa käyttämään sekä myös opettamaan kirouksen hävittämisen edistyneemmille kurssilaisilleni.   

 

5. MUUT KIROUKSET

 

Kun ihminen kokee elämässään vastoinkäymisiä, hänen on vaikea pitää mieltään valoisana. Hän etsii syyllisiä ja kiroaa niitä suutuspäissään. Kun henkilö vihastuksissaan negatiivisuudellaan kiroaa erilaisia kohteita, kuten esimerkiksi ihmisiä, lemmikkieläimiä, karjaa tai irtainta omaisuutta, alkaa kohteessa olotila heiketä. Myös sukuja, rakkaussuhteita tai raha-asioita voidaan kirota. Myös kaikkia niitä asioita, jotka ovat jollekin henkilölle tuoneet jotakin menestystä, voidaan myös kirota, siten kirouksen kohteet voivat olla moninaiset. Henkiset kiroukset kulkevat henkilön mukana ja voivat siirtyä sukupolvesta toiseen jopa 200 vuoden ajan.

 

 

KUMMITUSPALVELU SISÄLTÄÄ NELJÄ ERI VAIHETTA:

 

1. TILANTEEN YLIAISTILLINEN KARTOITTAMINEN 

 

Nykyisin keskityn erityisesti kotien hankalien näkymättömien rasitteiden hoitamiseen sekä uusien auttajien kouluttamiseen, vaikka henkisessä auttamistyössäni minulta on vuosien saatossa pyydetty paljon apua erilaisten sairauksien hoitoon. Auttamiseeni kuuluu aina olennaisena osana ensin tilanteen kokonaisvaltainen yliaistillinen kartoittaminen. 

 

Mikäli yliaistilliset mittaukseni osoittavat vajetta tutkittavan bioenergiakentässä ja hiven- ja alkuainevarannossa, antaa tämä lisäsyvyyttä ympäristön yliaistilliseen tutkimiseen.

 

Ympäristön tutkimiseen kuuluu kodin, työpaikan tai jonkin muun rakennuksen energioiden tutkiminen, jonka tarkoituksena on selvittää, onko kodissa, työpaikalla tai jossakin muussa rakennuksessa sellaisia henkisiä rasitteita, jotka ovat haitaksi ihmisille tai eläimille ja jotka estävät avun perillemenon. Mikäli tarvetta on, myös autettavan ympärillä olevien henkilöiden mahdollinen negatiivinen vaikutus tulee toisinaan selvittää.

 

Yliaistillinen tilanteen kartoittaminen etenee aina tietyn prosessin mukaan, mutta niin saan tarvittaessa tietoa prosessin edetessä myös suoraan tajuntaani tai tarvittaessa näkynä, ylhäältä ohjattuna. Tajuntaan tuleva tieto on silloin kuin leimahdus, jossa aivan kuin yhdessä kipinässä olisi kaikki tutkittavaan asiaan tarvittava tieto ratkaisukeinoineen. Tämä helpottaa kovasti erityisesti hyvin vaikeiden tapausten kartoittamista. Apunani on aina monta Korkeaa Auttajaa eli Enkeliä niin tilannekartoituksessa kuin itse avunvälityksessäkin. 

 

Erityisesti silloin, kun toimin vaikeissa olosuhteissa tai kun autettavia on paljon, helpotan työskentelyäni käyttämällä apuvälineenä metallista Y-varpua, joka toimii lähinnä keskittymiskyvyn lisääjänä. Sen avulla pystyn erikoisesti tekemään vertailevia yliaistillisia mittauksia, jolloin erilaisten häiriötekijöiden erottaminen toisistaan, värähtelyä tutkimalla, on mahdollista. 

 

Pahan silmän vaikutuksesta kohteen värähtely painuu pohjalukemiin. Samanlainen tilanne syntyy myös kirouksen seurauksena. Kun maanläheinen eli rauhaton vainaja on kotipiirissä vaikuttamassa, on sillä myös alentava vaikutus kodin värähtelyyn. Myös kummitukset aiheuttavat muutoksia talojen värähtelyihin. Siksi värähtelyn tutkiminen kuuluu olennaisena osana auttamistyöhöni, koska henkiset rasitteet vievät värähtelyn pohjalukemiin. Juuri sen avulla pystyn yliaistillisesti kartoittamaan tilanteen ja kohteessa olevat olosuhteet. Perusvärähtelyä alentavia voimia ovat myös henkirikokset, niihin liittyvä pitkä viha tai riita. Nämä ovat mahtavia voimia astraali- eli tunnetasolla, mistä ne vaikuttavat eetteritason kautta fyysisiin oloihin, jolloin varsinkin herkät ihmiset huomaavat niiden kielteiset vaikutukset. Normaalissa kodissa värähtely on 80 tai enemmänkin. 

 

matthew-smith-HD59qn_9yA8-unsplash

 

2. YLIAISTILLISEEN KARTOITTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN KERUU

 

Tilanteen kartoittamiseksi tarvitsen tiedot henkilöistä, jotka asuvat kyseisessä asunnossa tai talossa. Usein riittää kuitenkin vain tiedot yhdestäkin tutkittavassa talossa asuvasta henkilöstä. Siten pelkät etu- ja sukunimet riittävät, että voin tutkia tavalliset kohteet yliaistillisesti. Mikäli tutkittava henkilö asuu useissa eri paikoissa tai hänellä on pysyvän asunnon lisäksi myös kesähuvila,  on nämä tiedot aina syytä myös antaa. 

 

Mikäli halutaan, on hyvä aina lyhyesti kuvailla, mitä ongelmia tai häiriöitä on ollut. Mikäli henkiset rasitteet ja ongelmat keskittyvät erityisesti vain talon johonkin tiettyyn huoneeseen,  kannattaa mainita myös sellaiset huoneet, joissa häiriöitä on ilmennyt. Mikäli pihapiirissä on paljon erilaisia rakennuksia, joissa myös on huomattu häiriöitä (esim. sauna, aitta, halkovaja, navetta, talli) kannattaa nämä myös mainita, sillä useissa tapauksissa maanläheiset vainajat ja kummituksetkin voivat löytyä pihapiirin muista rakennuksista. Maanomistajan alueella voi olla myös muita rakennuksia, joissa asutaan ja siksi nämäkin tulee erityistapauksissa tutkia.

 

Mikäli on tarkoitus rakentaa jollekin maa-alalle, missä ei vielä ole mitään rakennusta, silloin on hyvä antaa kohteen tarkempi osoite ja maa-alueen omistajan etu- ja sukunimi.

 

Erityistapauksissa, joissa on kyse oikein suuresta talosta, maatilasta tai kartanosta, johon liittyy merkittäviä maa-alueita, voi tarkempi kartoitus jopa paikan päällä olla paikallaan. Silloin on yleensä kyse tapauksesta, jossa maanomistajan maita ovat menneinä aikoina hallinneet eri ihmiset ja maa-alojen suuruudet ovat historian kuluessa useaan otteeseen muuttuneet. Nämä vaativat syvää paneutumista suvun ja  alueen historiaan.

 

Mikäli on tapahtunut itsemurha tai muun rikoksen takia uhri on kuollut, on silloin hyvä ilmoittaa kuolleen henkilön etu- ja sukunimi, että rauhaton vainaja voidaan ohjata eteenpäin Kotiin, Valoon ja samalla kodin energiat harmonisoituvat.

 

markus-petritz-IUkADtlFbK0-unsplash

 

3. LÖYDÖSTEN NIMEÄMINEN JA KÄSITTELY

 

Tavallisimpia näkymättömiä esteitä avun perillemenolle ovat ns. pahat silmät, jotka ovat syntyneet kielteisestä ajatusenergiasta. Siten ensin tämä kielteisyyden muuri on raivattava henkistä tietä pitkin pois, että apu menisi perille. Harvinaisempia esteitä ovat maa-alueeseen liittyvät kiroukset, mutta sitäkin useammin voi löytyä ihmisiin ja heidän omaisuuteen, eri elämänaloihin (rakkaus, talous) ja sukuihinkin liittyviä kirouksia. Viime mainitut voivat olla useita satoja vuosia vanhojakin. Onneksi nämäkin vahvat henkiset rasitteet voidaan hävittää, jolloin energiat harmonisoituvat. 

 

Rauhattomien vainajahenkien määrä on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt, vaikka ne eivät aina olekaan kaikkein tavallisimpia henkisiä rasitteita, jotka vievät kodin energiat alas. Nämä maan piiriin kiinni jääneet vainajat kuluttavat vaikutuspiirissä olevien herkkien ihmisten mineraalivarastoja ja estävät myös raskaine energioineen avun perillemenoakin. Myös kaikkein voimakkaimpia, raskaita vainajasieluja ja räyhähenkiäkin esiintyy aina silloin tällöin. Rauhattomiin vainajiin ja häiritseviin uhkaaviin henkiin löytyy myös apua, jolloin energiat harmonisoituvat. 

 

Kummituksiakin tapaa myös täällä Suomessa, onhan tässä maassa paljon tehty henkirikoksia jo ihan sota-aikoinakin. Ulkomailla matkatessani olen kummituksia tavannut myös joka kolkassa, sillä onhan ihmiskunnan menneisyys ollut hyvin verinen monissa maissa. Myös lähes joka kuukausi saa lukea lehdistä, miten jokin koulu, asuintalo tai suuri tehdasrakennus on maanjäristyksen tai huonon rakennustekniikan takia yllättäen sortunut. Myös ampumistapauksia niin aivan kaduillakin tapahtuu joissakin maissa koko ajan ja kouluissakin tapahtuneet ampumistapaukset ovat viime vuosina lisääntyneet. 

 

Nämä onnettomuudet tietävät aina rauhattomia vainajasieluja. Usein juuri näitä maanläheisiä vainajia luullaan tai kutsutaan kummituksiksi ja siten terminologia on tältä osin vielä kovin hajanaista. Onneksi yliaistillinen tutkimus aina paljastaa, onko kyse rauhattomasta vainajasta eli todellisesta ihmisestä vai kummituksesta, joka on ihmisen ajatuksen tuotetta. Useinhan on kysymyksessä molemmat rasitteet samalla kertaa samassa paikassa. Näihinkin henkisiin rasitteisiin löytyy apua, jolloin energiat harmonisoituvat.

 

4. POSITIIVISEN ENERGIAN VÄLITTÄMINEN

 

Kaikissa tapauksissa on tärkeää ensin todeta mahdolliset näkymättömät  tai henkiset rasitteet ja päästä niistä eroon, jolloin energiat harmonisoituvat ja palaavat luonnolliseen tilaansa. Vasta tämän jälkeen pääsee myös välittämäni positiivinen, korkea rakkauden energia, virtaamaan esteettä kohteeseensa,  kuitenkin aina vain Luojan ja Karman lakien sallimalla tavalla. Kun korkeaa värähtelyä virtaa kehoon, keho voi olosuhteiden kehossa tultua paremmiksi, parantaa itse itsensä paremmin.

 

Auttamistilanteissa käytän apunani myös valtaa aineen yli eli materialisaatiota ja dematerialisaatiota. Riittävä henkinen kehitys tekee mahdolliseksi materialisaation ja dematerialisaation käytön Enkeleiden eli Auttajien avulla. 

 

On ihmeellistä, että henkisten rasitteiden korjaaminen ja hoitaminen tapahtuu myös dematerialisaation ja materialisaation kautta. Näillä henkisillä rasitteilla tarkoitan niin haitallisen maasäteilyn, pahojen silmien, kirousten kuin kummitustenkin hävittämistä. Rauhattomien vainajien hoitaminen vaatii asioiden perehtymisen lisäksi myös paljon henkistä voimaa ja karmallisten asioiden tuntemista, että raskaat vainajat saadaan siirrettyä syvemmälle astraaliseen maailmaan. Myös muita auttavia henkisiä toimia tarvitaan usein eri tilanteissa.

 

Materialisaation ja dematerialisaation käyttö auttamistapana tulee tulevaisuudessa huimasti lisääntymään, kun herkät ihmiset saavat tiedon omasta luomisvoimastaan ja opin ja koulutusta siitä, miten valtaa aineen yli voidaan käyttää koko luomakunnan avuksi. Tämä tietää suurien askelien ottamista ihmiskunnan henkisellä tiellä.

 

gavin-allanwood-rSdpiLo-Ro8-unsplash

 

MITEN VOI KEHITTYÄ SISÄISESTI JA LÖYTÄÄ OMAN SUUNTANSA?

 

KOULUTTAUTUMINEN KURSSIEN AVULLA

 

Herkille ihmisille on tyypillistä voimakas yhteenkuuluvuus toisiin ihmisiin ja muuhun luontoon sekä yleisesti myönteiset ajatukset kaikesta. Jos ihmisellä on tarve kehittyä sisäisesti, häntä myös autetaan, mikäli hän on pyrkimyksissään vilpitön ja tähtää toisten ihmisten ja luonnon auttamiseen. Ihmisten keskeiset herkkyyden erot on selitettävissä jälleensyntymisopilla. Jossain kaukaisessa menneisyydessä silloinen ihminen on kokenut henkisesti rikkaan elämän, jolloin ensimmäinen kipinä kehityksen tielle on syntynyt.

 

Usein tarvitaan kuitenkin alkuohjausta, jotta vältyttäisiin erehdyksiltä. Roomaan on monta tietä ja siksi jokaisen olisikin kuunneltava itseään ja lähdettävä seuraamaan sitä tietä, mikä hänelle tuntuu kaikkein luonnollisimmalta. Eräs turvallinen tie alkulähteille vie luonnon salaisten voimien käytön opetteluun kurssieni kautta.

 

Jos haluaa vauhdittaa omien avaimien löytämistä henkiseen elämään, kannattaa tulla Peruskursseilleni, jolloin oppii myös  rauhattomien vainajasielujen perustason auttajaksi sekä varputaidon saloja. Kurssilla moneen mieltä askarruttavaan kysymykseen saadaan vastaus jo heti kurssin aikana. Eteneminen käy nopeammassa tahdissa, kun kurssilla menneisyyden puhdistuksen lisäksi välitän myös henkisten voimien vuodatuksen. Suuremmilla henkisillä voimilla saadaan enemmän aikaiseksi. Sitten vain itsestämme riippuu, mihin suuntaan lähdemme kulkemaan ja löytyykö näille voimille käyttöä. 

 

Kun ihminen saa samalla lisää terveyttä elämäänsä ja voi parhaassa tapauksessa elää pidemmän elämän, hänelle tarjoutuu mahdollisuus jo tämän elämän aikana tutustua korkeampiin todellisuuksiin ja sitä kautta hän voi alkaa rakentaa omaa todellisuuttaan. Tätä kautta hän saattaa löytää ihmisen jaloimman tehtävän, toisten auttamisen. Mitä enemmän hän auttaa, sitä terveempänä hän itsekin pysyy. 

 

Kurssin aikana ja heti kurssin jälkeen pääsee jokainen itse koettelemaan, miten yliaistilliset havainnot pitävät käytännön tasolla paikkansa. Peruskursseja järjestetään ympäri Suomea ja tarvittaessa myös ulkomailla.

 

Tiedot peruskurssin tai muiden kurssien ohjelmasta sekä ajankohtaiset kurssitiedot löytyvät Nettikaupasta.

 

Täydentävillä ja syventävillä erikoiskursseillani perehdytään sellaisiin asiakokonaisuuksiin ja aiheisiin, joiden avulla saadaan syvempi ja moniulotteisempi tietoisuus monista näkymättömän maailman moniulotteisista asioista. Omat käytännön auttamistyöstä saadut kokemukset antavat mahdollisuuden vastaanottaa aina vain syvempää tietoa. Aiheet ja teemat vaihtelevat vuosittain. Tällaisia kursseja ovat vuosittain järjestettävät kaikki Erikoiskurssit sekä Kesä- ja Talvipäivät

 

 

 

ITSENÄINEN OPISKELU KIRJOJEN AVULLA

 

Mitä korkeammalle herkkyys kasvaa, sitä suurempi on henkilön sisäinen paine saada tietoa salaperäisistä asioista. Itseopiskelun avulla voi löytää avaimet henkiseen elämään ja sitä kautta henkisen tiedon lähteille. 

 

Kirjassani TOTUUS KUMMITUKSISTA JA HENGISTÄ esitän tosielämän aitoja tapausselostuksia, jotka parhaiten osoittavat, että näkymätön maailma monine erilaisine olomuotoineen on olemassa ja että näkymättömällä maailmalla on herkkiin ihmisiin hyvin suuri vaikutus. Monissa yliluonnollisiksi nimetyissä tapahtumissa on kuitenkin lopulta kysymys aivan luonnollisista asioista. Tämä johtuu siitä, että outojen tapahtumien ilmenemismuodoissa on tiettyjä samankaltaisuuksia ja lainalaisuuksia, jotka löytyvät, kun tapahtumia tutkitaan syvemmällä, yliaistillisella otteella. Siksi kirjani kautta minulla on aivan jo ihan sisäinenkin  pakko saada laajemman yleisön tietoon henkisen auttamistyöni kautta tullutta yliaistillista tietoa. 

 

Olkootpa todetut henkiset rasitteet sitten kummituksia, aaveita, haamuja, pelottavia henkiä, riivaajia, pahoja silmiä tai kirouksia, syntyneet tilanteet voidaan myös korjata, mutta vain henkisin voimin. Tästä mahdollisuudesta yleensä vain kovin harvoin tiedetään. Itselläni on kotien, työpaikkojen, maatilojen, kartanoiden, linnojen, hevostallien ja monien muiden rakennusten henkisten rasitteiden käsittelystä lähes 20 vuoden kokemus, joten tiedän, että tämäntyyppinen henkinen toiminta on mahdollista. Kotien ja muiden rakennusten tuntemattomat rasitteet voidaan siten ratkaista

 

kans_ml

Totuus kummituksista ja hengistä

 

Henkisiä asioita voi tarkastella konkreettisemmin, kun silmälaseiksi näkymättömään maailmaan hankkii varputaidon. Ohjeita ja vihjeitä omaan työskentelyyn olen antanut toimittamassani kirjassa: VARPUTAITO - silmälasit näkymättömään maailmaan.  Varvun käyttö on konkreettisin tapa saada kosketus yliaistilliseen tietoon. 

 

Kirjassa esitän 100 vihjettä, miten varpua voi käyttää monissa erilaisissa toimintaympäristöissä, niin luonnossa kuin kotipiirissäkin. Myös sairauden torjuntaan ja terveystilanteeseen liittyvät asiat otan esille. Saadaanpa kirjasta muutama kullanarvoinen käytännönohjekin arkielämään. Kirjani sisältää myös 200 konkreettista kysymystä, joiden avulla osataan etsiä varvulla vastauksia.

 

varputaitokansi_big

Varputaito

 

Kirjani LUPA AUTTAA- TOSIKERTOMUKSIA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ  useat kymmenet tosikertomukset vahvistavat, että monilla on yliluonnollisia tai -aistillisia kokemuksia, mutta usein näitä asioita ei uskalleta tuoda esille, koska ympäristö ei aina suhtaudu yliluonnollisilta tuntuviin asioihin kovin myötämielisesti. Apua näkymättömiin häiriöihin ja henkisiin rasitteisiin kuitenkin löytyy eli yksin ei kenenkään tarvitse näiden havaintojen kanssa jäädä. Usein ei vain tiedetä, mistä oikein on kysymys ja että asioille voidaan myös tehdä jotakin. Näihin kysymyksiin, kuten terveyden ylläpitämiseen liittyviin asioihin annan tässä kirjassani vastauksia.

 

KIRJAN_KANSI-1_ml

Lupa Auttaa

 

Metsänhoitaja, luonnontutkija ja mystikko Esko Jalkasen mahtava elämäntyö ja siihen sisältyvä uskomaton viisaus on kaikkien herkkien lukijoiden ulottuvilla kolmiosaisena suurteoksena, joka on nimeltään UUSI AJATUS LÖYTYY LUONNOSTA – Käsikirja luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä.

 

   uusi_ajatus_l__ytyy_big_ml uusi_ajatus_l__ytyy_ii_kansi_big_ml uusi_ajatus_l__ytyy_iii_kansi_big_ml

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta